Oферта


ТОВ DMS надає послуги в сфері аудиту і бухгалтерського обліку, обслуговування торгових книг та книг приходів і витрат, ведення кадрового діловодства, організаційного, податкового, юридичного і фінансового консалтингу, а також консультації в сфері використання інформаційних технологій в організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік


Сумлінне ведення бухгалтерського обліку є основою діяльності кожного підприємства. Часті зміни в юридичних регулюваннях, особливо в сфері податків, вимог пов’язаних із застосуванням різних стандартів бухгалтерського обліку, застосування інформаційних технологій в сфері бухгалтерського обліку вимагають спеціалізованих знань.

Нашим клієнтам ми пропонуємо аутсорсинг бухгалтерського обліку в наступних сферах:

Обслуговування торгових книжок для ТОВ

Залежно від потреб Вашого підприємства, ми пропонуємо комплексне ведення бухгалтерського обліку, а також реалізацію визначених дорученням завдань. До послуг, що надаються в DMS, належать, зокрема:

 • відкриття торгових книг в день реєстрації підприємницької діяльності разом з утворенням плану рахунків бухгалтерського обліку
 • розв’язання можливих бухгалтерських заборгованостей
 • поточний облік господарських операцій
 • підготовка щомісячних розрахунків, декларації прибуткового податку з юридичних осіб [ CIT- 2 ] і податку на товари і послуги [ VAT- 7 ]
 • ведення обліку купівлі і продажу VAT
 • ведення обліку необоротних активів, а також розрахунок амортизації
 • періодичне складання статистичних звітів, необхідних для Центрального Статистичного Офісу та Національного Польського Банку
 • складання балансу закриття фіскального періоду разом зі звітом про фінансові результати, підготовка додаткової інформації, розрахунок кінцевого сальдо, складання річного звіту з податку на прибуток підприємства [ CIT-8]
 • складання звітів для Влади підприємства, Ради Директорів, власників, асоційованих підприємств, в тому числі зарубіжних
 • надання консультацій з бухгалтерського обліку для правильного документування господарських операцій
 • розробка робочого плану рахунків згідно з потребами Вашого підприємства

Ми складаємо докладний аналіз всіх документів, а в разі виникнення непорозуміння або змін в податкових вимогах, ми передаємо відповідну інформацію до Ваших працівників.

Обслуговування податкових книг приходів і витрат:

 • поточний облік господарських операцій
 • перевірка документів згідно з формальними і фінансовими вимогами
 • ведення обліку необоротних активів та обладнання
 • підготовка заявок до соціального і медичного страхування платників податків, а також працевлаштованих осіб, на яких накладається такий обов’язок
 • складання платіжних відомостей, рахунків для працівників, що працюють на підставі договору на виконання робіт або підряду, а також обов’язкових податкових і страхових декларацій
 • складання щомісячних декларацій прибуткового податку з фізичних осіб[ PIT-5 ], страхових декларацій та декларацій податку на товари і послуги [ VAT-7 ]
 • надання консультацій з податків та бухгалтерського обліку
 • співпраця і надання пояснень для органів податкового контролю

Ведення кадрового діловодства

DMS пропонує Вам повне ведення кадрового діловодства, що забезпечує конфіденційність заробітних плат, а також гарантію коректності платіжних відомостей. До послуг кадрового діловодства належать, зокрема:

 • щомісячне складання платіжних відомостей для працівників, що працюють на підставі трудового договору
 • підготовка щомісячних розрахунків прибуткового податку з фізичних осіб, для працівників, що працюють на Вашому підприємстві, а також відповідних перерахувань авансу цього податку
 • розрахунок щомісячних страхових внесків до ZUS та складання відповідних декларацій i відправлення їх в електронній формі до ZUS, а також підготовка відповідних перерахувань цих внесків
 • складання в кінці кожного календарного року:
  • звіту всіх сплачених страхових (соціальних і медичних) внесків
  • річних картотек всіх працівників у вигляді комп’ютерних видруків
  • інформацію о прибутках працівників і авансу їх прибуткового податку [ PIT-11 ]
 • бухгалтерський облік платіжних відомостей
 • розрахунок заробітних виплат
 • вирішення кадрових питань
 • рекрутування працівників до Вашої фірми

Послуги Головного бухгалтера

Ми готові до надання послуги контролю над відділом бухгалтерії на Вашому підприємстві, приймаючи таким чином відповідальність, за виконання функції Головного бухгалтера в Вашій фірмі.
Багатолітній досвід співпраці з фірмами, діючими в різних юридичних формах (акційні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, цивільні товариства, асоціації), дозволив нам здобути досвід праці з різними системами організації бухгалтерського обліку в фірмі.  В сфері бухгалтерського консалтингу ми пропонуємо Вам наступні послуги:

 • організація бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на Вашому підприємстві (опрацювання, модифікація і впровадження плану рахунків, опрацювання процедур внутрішнього контролю, касова інструкція),
 • опрацювання політики бухгалтерського обліку в фірмі,
 • співпраця при виборі і впровадженню програм бухгалтерського обліку,

складання бюджету, управлінський облік.

Рапортування

Ми складаємо різні типи фінансових звітів та доповідей, згідно з Вашими очікуваннями, що ґрунтуються на запропонованих Вами зразках, або на наших власних пропозиціях.

Залежно від Ваших потреб, ми підготуємо фінансовий аналіз, допомагаючі прийняттю рішень у Вашій фірмі. Фінансовий аналіз включає, зокрема: аналіз продажу, аналіз коштів, аналіз фінансової ліквідності, обчислення разом з коментарями важливих фінансових показників, а також довільні співставлення облікових даних.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Ми готові до обслуговування товариств із зарубіжним капіталом, де часто накладається обов’язок ведення бухгалтерського обліку згідно зі специфічними принципами, що виникають в результаті застосування Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, стандартів управлінського обліку та рапортування, а також термінів підготовки звітності. Ми підготовлені до професійного розв’язування цих завдань.

Aудит


Основною сферою діяльності ТОВ DMS є перевірка фінансових звітів. Ці послуги реалізовують особи, що володіють багатолітнім досвідом, набутим у найбільших аудиторських фірмах. До цих послуг належать, зокрема:

Перевірка індивідуальних i консолідованих фінансових звітів згідно з:
Законом про бухгалтерський облік,
Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності(МСБО/MСФЗ),

Обслуговування товариств, що готуються до впровадження своїх акцій на Фондовій Біржі,

Огляд фінансових звітів,

Трансформація фінансової звітності в звітність за Міжнародними Стандартами Бухгалтерського обліку (МСБО/ МСФЗ),

Перевірка повного пакета фінансової звітності асоційованих та дочірніх товариств,
Складання фінансової звітності для асоційованих та дочірніх товариств.

Податки


Податкове законодавтсво в Польщі підлягає безперервним змінам і численним інтерпретаціям, що невигідно впливає на безпеку підприємницької діяльності. Знання і досвід працевлаштованих, а також співпрацюючих з ТОВ DMS спеціалістів, дозволяє нам запропонувати Вашій фірмі широкий спектр послуг:

 • Податковий аудит
 • Трансфертне ціноутворення
 • Податкова оптимізація реструктуризаційнихпроцесів

Консалтинг


Здобутий досвід під час праці та реалізації проектів для підприємств з різних галузей економіки, в відомих дорадчих і аудиторських фірмах, наших спеціалістів, дозволяє нам запропонувати нашим клієнтам послуги в сфері фінансового і підприємницького консалтингу. В сфері цих послуг ми пропонуємо Вам співробітництво в наступних проектах:

 • Due Diligence
 • Консалтинг в сфері злиття, поглинання і реорганізації підприємств 
 • Консалтинг і нагляд над впровадженням МСБО/МСФЗ
 • Фінансовий та економічний аналіз Вашого підприємства
 • Складання бізнес плану та оцінювання рентабельності інвестиційних проектів

 

Kонтакт

ТОВ DMS

ul. Romanowicza 5 lok. 4
30-702 Kraków

NIP: 678-308-56-93
REGON: 120939112
KRS: 0000331105

Районний Суд для Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Адміністративно-господарський Відділ Національного Судового Реєстру

Статутний капітал ТОВ
25.000,00 zł
Alior Bank SA
68 2490 0005 0000 4520 2671 2304

Phone: +48 12 376 95 35
Fax: +48 12 376 95 36

Email: sekretariat@dms-krakow.pl